Wat houdt het energieprijsplafond in?

Vanaf 1 januari 2023 is het energieprijsplafond ingegaan voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers in Nederland tot en met 31 december 2023. Het is een maatregel van de overheid om de gestegen energieprijzen van vorig jaar te compenseren. Tot een verbruik van 1.200 kuub gas of 2.900 kWh elektriciteit gelden er lage tarieven. Voor het verbruik boven het plafond gelden de tarieven volgens het contract. Wil je de beste tarieven, dan moet je je energie vergelijken. In dit artikel bespreken wat het energieprijsplafond precies inhoudt en hoe het werkt.

Energieprijsplafond

Omdat de energieprijzen zo enorm zijn gestegen, is de overheid ons tegemoet gekomen met 190 euro korting op je energierekening in november en december 2022. Als maatregel voor 2023 geldt er een prijsplafond van maximaal € 1,45 per m3 tot 1.200 kuub gas. En voor energie geldt een prijsplafond van € 0,40 per kWh tot 2.900 kWh. Dit zorgt ervoor dat de prikkel om energie te besparen wel blijft bestaan, maar dat er toch gewoon verwarmd kan worden en energie gebruikt kan worden. 

Verdeling over het jaar

Het maximale verbruik is verdeeld over de 12 maanden in het jaar. Er wordt namelijk rekening gehouden met het gemiddeld gebruik van het gehele jaar. Verbruik je meer dan het verbruiksplafond? Dan gelden de normale energieprijzen volgens je contract. In de wintermaanden ligt het plafond hoger en in de zomer lager. Dit heeft te maken met het hogere verbruik in de koudere en donkere maanden. Tijdens het energieplafond heb je gewoon de mogelijkheid om over te stappen. Laat je dus vooral niet tegenhouden door het plafond. Met een simpele berekening naar verbruiksplafond per dag zul je ook bij je nieuwe energieleverancier de voordelen van het energieprijsplafond hebben.

Voor wie geldt het prijsplafond?

Het energieprijsplafond geldt voor alle huishoudens en kleinverbruikers. Onder deze kleinverbruikers vallen zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een gedeelte van het kleine mkb. Voor het grote mkb geldt er een andere compensatieregeling.

Warmtenet

Het energieprijsplafond geldt ook voor huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet. Het tarief voor warmte zal worden gekoppeld aan het prijsplafond voor gas en vastgesteld worden op €47,39 per gigajoule warmte. Omdat het prijsplafond niet goed aansluit bij huishoudens die gebruik maken van blokverwarming, waarbij meerdere huishoudens achter één aansluiting zitten, onderzoekt het kabinet ook of er alternatieve mogelijkheden zijn om hen in dezelfde mate te ondersteunen.