Wat houdt het BRL 6000-21 certificaat in voor je bedrijf?

Installatiebedrijven hebben misschien al eens te maken gehad met de BRL 6000-21. Wat houdt deze richtlijn eigenlijk precies in? Waarom is het belangrijk een certificaat te hebben? En naar welke andere instrumenten kun je ook kijken?

Wat is BRL 6000-21?

De letters ‘BRL’ in ‘BRL 6000-21’ staan voor ’BeoordelingsRichtLijn’. Hierin staat waaraan installatiebedrijven moeten voldoen als zij het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem ontwerpen, installeren of onderhouden. Sinds oktober 2014 is het verplicht om over een certificering te beschikken als een bodemenergiesysteem wordt aangelegd. Bedrijven mogen deze systemen alleen nog door een zogenoemd ‘Bodem+’-erkend bedrijf laten uitvoeren.

Wat staat er in de BRL 6000-21? Specifiek staat er in welke eisen er zijn voor het ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen. Er zijn zes subdeelgebieden. Denk bijvoorbeeld aan het ontwerpen, het installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen. De resterende drie subdeelgebieden zijn het ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen.

Waarom certificeren?

Certificeren is niet alleen goed voor de reputatie van een bedrijf, maar het is ook gewoon verplicht. Bedrijven mogen zonder de juiste certificaten de werkzaamheden niet uitvoeren. De BRL6000-21 is onderdeel van de BRL 6000, wat bestaat uit een algemeen deel en een aantal bijzondere delen. Installatiebedrijven moeten voldoen aan alle eisen uit het gewone deel en minimaal één bijzonder deel.

Zonder certificering kunnen bedrijven geen opdrachten aannemen. Daarom is het voor starters belangrijk zo snel mogelijk werk te maken van het behalen van de juiste certificaten. Dit kan door een traject aan te vragen bij een certificerende instelling.

Ook belangrijk: de CO2-prestatieladder

Naast de BRL is ook de CO2-prestatieladder belangrijk. In tegenstelling tot de BRL is het niet verplicht om hier gebruik van te maken, maar tegenwoordig kom je er niet meer omheen. De prestatieladder helpt bedrijven en overheden bij het reduceren van CO2 en kosten. CO2 is een van de belangrijkste broeikasgassen die zorgt voor opwarming van de aarde en klimaatverandering. De prestatieladder heeft vijf niveaus. Hoe hoger op de trede, hoe groter de inzet van een bedrijf om de uitstoot van CO2 drastisch te verminderen.

Bedrijven die hoog op de CO2-prestatieladder staan, krijgen een groter voordeel bij gunningen. Bij het bieden op opdrachten geeft een bedrijf aan, aan welk niveau het voldoet en waar het staat op de ladder. Daar horen bepaalde normen bij. Hoe hoger het niveau, hoe groter de fictieve korting op de inschrijfprijs. Maar, wordt het niveau niet gehaald, dan kan het bedrijf een boete krijgen.

De prestatieladder is dus een belangrijk instrument geworden. Niet alleen om opdrachten gegund te krijgen, maar ook voor een betere reputatie. Want wie wil er nog zaken doen met een bedrijf dat niet duurzaam omgaat met de planeet?